Projekt kodeksu budowlanego

Projekt kodeksu budowlanego

Wiceminister transportu Janusz Żbik poinformował o planowanym projekcie kodeksu budowlanego, który ma być przedstawiony w październiku 2014. Z racji tego, iż aktualnie przepisy dotyczące budownictwa znajdują się w kilkunastu ustawach i rozporządzeniach wydanych przez różne resorty, dostrzeżono potrzebę uporządkowania przepisów. Kodeks budowlany chce wprowadzić zmiany mające na celu uproszczenie procedur i zwiększenie zaufania do inwestorów. Zmianie ulegnie również rola nadzoru budowlanego. Zamiast aktualnie funkcjonujących 376 siedzib powiatowych, ma powstać 100 inspektoratów okręgowych. Jeszcze w 2013 roku zostaną wprowadzone zmiany w prawie budowlanym, które mają ułatwić uzyskanie pozwolenia na budowę. W planach jest przejście z budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym z systemu pozwoleń na system zgłoszeń, a cała procedura będzie się wiązała z krótszymi terminami realizacji. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego, która ma się zająć wprowadzaniem zmian składa się z 17 członków, wśród których znajdują się reprezentanci świata nauki, prawa oraz środowiska budowlanego, m.in. prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Roman Hausner, główny inspektor nadzoru budowlanego Robert Dziwiński, członek Rady Legislacyjnej przy premierze Tomasz Bąkowski i były minister budownictwa Andrzej Bratkowski. Przewodniczącym komisji został kierownik katedry prawa gospodarczego SGH prof. Zygmunt Niewiadomski.

[Głosów:1    Średnia:4/5]