Prognozy dla budownictwa

Prognozy dla budownictwa

Kryzys gospodarczy, który dotknął całą Europę, aktualnie opanował również główne gałęzie gospodarki Polski, w tym sektor budownictwa. Prognozy odnośnie dalszego wzrostu produkcji budowlanej zmieniły się znacząco w porównaniu z ubiegłym rokiem. Według najnowszych badań rynkowych, przeprowadzonych przez PMR w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Polska jest jednym z tych krajów, w którym prognozuje się zmniejszenie wartości produkcji budowlanej. Badanie przeprowadzono na podstawie wybranych wskaźników, wśród których wymienić należy całkowitą produkcje budowlaną, przeciętne wynagrodzenie oraz zatrudnienie w sektorze. Takie same prognozy przedstawia KMPG. Przeprowadzone badania i analizy wskazują na to, że w najbliższych latach produkcja zacznie spadać, w 2012 o 6,8%, a w 2013 o 4,3%. Zapaść w sektorze budowlanym będzie trwała jeszcze do 2014. Sytuacja na rynku i silna konkurencja sprawiają, że firmy przyjmują zlecenia dla nich nieopłacalne, by zapewnić sobie obrót i dopływ środków, co w konsekwencji często doprowadza do prób przerzucania części kosztów na podwykonawców bądź dostawców. Nadzieją dla budownictwa jest wzrost inwestycji, który nastąpi w latach 2015-2020. Związane jest to z uzyskaniem przez Polskę zastrzyku funduszy z Unii Europejskiej, które będzie można wykorzystać również dla potrzeb inwestycji budowlanych.

[Głosów:1    Średnia:4/5]