Dom czy mieszkanie

Dom czy mieszkanie

Zarówno posiadanie mieszkania bądź domu wiążę się z pewnymi plusami i minusami. Coraz częściej Polacy decydują się na budowanie domów jednorodzinnych. Współcześnie rodziny osiedlają się na peryferiach wielkich ośrodków miejskich, marzą o domach z zielonym, ogromnym ogrodem oraz tarasem Ta perspektywa zdecydowanie wygrywa z mieszkaniem w bloku, w zatłoczonych centrach miast. Takie preferencje społeczeństwa polskiego zaobserwowano dzięki zeszłorocznemu Narodowemu Spisowi Powszechnemu. Zgadzają się one jednocześnie z ogólnoświatowymi trendami. Wyludnianie się centrów miast i migracja ludzi na obszary peryferyjne wiążę się z procesem suburbanizacji. Według przewidywań GUSu, w ciągu najbliższych 20 lat liczba mieszkańców wszystkich miast w Polsce, z wyjątkiem Krakowa i Warszawy będzie się zmniejszać. Mimo to, większość deweloperów inwestuje w budownictwo mieszkań, gdyż nadal największą przeszkodą w posiadaniu domów jednorodzinnych jest ich wysoka cena. Istotny problem stanowią również formalności, jakie niesie ze sobą indywidualna budowa. To tylko niektóre z czynników, które odstraszają ludzi przed dokonywaniem życiowego wyboru i budowaniem swoich czterech kątów. Mimo opinii, że Polacy wolą posiadać domy, sytuacja ta nie posiada odzwierciedlenia w rzeczywistości, aczkolwiek będzie się ona zmieniać w najbliższej przyszłości.