Jakie należy wykonać czynności przy podziale nieruchomości

Jakie należy wykonać czynności przy podziale nieruchomości

Jeśli mamy dużą działkę, przeznaczyć ja chcemy do sprzedaży, warto rozważyć taką kwestię, by podzielić ją mnie mniejsze kawałki, a następnie każdy z nich sprzedać. Za kilka mniejszych działek weźmiemy na pewno relatywnie większe pieniądze niż za jedna dużą, więc będzie to dla nas jako właściciela na pewno z korzyścią. Ponadto łatwiej znaleźć generalnie chętnego na zakup małej działki niż dużej. Aby rozpocząć procedurę podziału, warto sprawdzić księgę wieczystą, aby upewnić się co do kwestii własności danej nieruchomości. Następnie opracowujemy, sami lub z geodeta, koncepcję podziału działki. Na pewno nie mogą być wydzielone działki mniejsze, niż to jest przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, chyba że podział dotyczy dwóch domów na jednej działce, a każdej z powstałych poprzez podział nieruchomości zapewniony będzie swobodny dojazd. Jeśli zaś miejsce dane nie jest objęte planem zagospodarowania przestrzennego danej gminy (tak jak większość działek w naszym kraju), podział będzie możliwy, jednak z zachowaniem warunku oczywiście swobodnego dojazdu do poszczególnych działek oraz spełnienia wymogu, że działki rolne lub leśne nie mogą być mniejsze niż 0,3 ha. Po podziale wstępnym przez geodetę składamy wniosek do urzędu gminy lub miasta w celu zatwierdzenia wstępnego naszego projektu. Jeżeli wstępny plan podziału nieruchomości zostanie zaakceptowany przez wójta czy burmistrza, przystępujemy do przygotowania właściwego planu, obejmującego podział naszej nieruchomości – to już musi być wykonane przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

[Głosów:1    Średnia:4/5]