Zmiany w prawie umożliwiające wykup mieszkań z TBS-u

Zmiany w prawie umożliwiające wykup mieszkań z TBS-u

Pod koniec 2011 roku weszła w życie nowelizacja ustawy, na podstawie której możliwe będzie wykupywanie mieszkań, wybudowanych i oddanych do użytku w ramach towarzystwa budownictwa społecznego. Do tej pory nie było możliwości wykupu tego rodzaju mieszkań, chociaż były osoby chętne do takiego rozwiązania prawnego. Wykup będzie możliwy jednak pod pewnymi warunkami: będzie musiała mieć miejsce na taki wykup zgoda wyrażona przez właścicieli albo też akcjonariuszy, czyli inaczej mówiąc właścicieli danego lokalu mieszkalnego. Ponadto budynki, których wykup mieszkań dotyczy, nie nogą być wybudowane wcześniej niż przed pięcioma laty, co się zaś tyczy ceny wykupu, nie może ona być niższa niż cena rynkowa w obecnym czasie. Nie będzie w tym względzie żadnego rodzaju bonifikat ani zniżek, cena wykupu będzie zwaloryzowana jedynie w zakresie kwot, jakie mieszkańcy ponosili wobec kosztów danego lokalu, inaczej mówiąc – do wysokości, w jakiej partycypowali w kosztach. Uzyskane w ten sposób środki finansowe, z wykupu takiego mieszkania będą przeznaczone na spłatę części kredytu, przedzielonego właśnie na dany lokal, oczywiście wraz z przysługującymi odsetkami. Należy przypomnieć, że kredyty na wybudowanie właśnie w ramach TBS-u mieszkań były finansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jak też przez Krajowy Fundusz Mieszkaniowy.