W jaki sposób prawnie ze strychu zrobić mieszkanie

W jaki sposób prawnie ze strychu zrobić mieszkanie

Bywają takie budynki, gdzie na najwyższych piętrach lub na poddaszu istnieją pomieszczenia, które pełnią funkcję strychu, przeznaczone dla wszystkich mieszkańców budynku lub też klatki schodowej. Często pomieszczenia te są niewykorzystane, zapomniane, a ich stan techniczny pozwala na zaadaptowanie ich w części lub w całości na mieszkanie. Zwłaszcza osoby, posiadające mieszkanie bezpośrednio pod takim strychem, mają często ochotę na powiększenie swojej substancji mieszkaniowej, jednak droga do zaadaptowania strychu na mieszkanie w budynku wielorodzinnym jest nie taka prosta, choć możliwa do pokonania. Pierwszym krokiem będzie udanie się do zarządu wspólnoty lub tez władz spółdzielni mieszkaniowej i przekonanie tego gremium, że adaptacja strychu na mieszkanie przysporzy wszystkim mieszkańcom, jak też i zarządowi korzyści. Najlepiej przekonać zarząd o korzyści materialnej dla wspólnoty, gdyż wyremontujemy strych we własnym zakresie i jeszcze zapłacimy za jego objęcie. Jeśli przekonamy zarząd, taką decyzję musi podjąć jeszcze zebranie wszystkich właścicieli danej nieruchomości, praktycznie powinno to być przegłosowane bez sprzeciwu. W sytuacji, kiedy ponad 50 procent właścicieli jest za podjęciem takiej decyzji, a reszta nie wyraża zgody, można sprawę skierować celem rozpoznania do sądu. Jednak lepiej jest załatwić taki temat polubownie, gdyż tego rodzaju rozprawy potrafią trwać latami, niekoniecznie z pozytywnym dla zgłaszających skutkiem.