W jaki sposób można usunąć z działki niechciany słup energetyczny

W jaki sposób można usunąć z działki niechciany słup energetyczny

Czasami kupując daną nieruchomość, a problem dotyczy w szczególności kwestii kupna działki, stwierdzamy, iż znajduje się na niej słup energetyczny – niekoniecznie w tym momencie spełniający rolę przesyłania energii elektrycznej. Jednak takiego obiektu nie możemy usunąć sami, bez podjęcia innych kroków. Na pewno pierwszym działaniem w tej sprawie będzie, a przynajmniej powinno być sprawdzenie w dokumentach, typu akt notarialny kupna działki czy też księga wieczysta,, czy znajdują się tam jakiekolwiek zapisy dotyczące usadowienia takiego słupa na danym terenie. Jeżeli nie ma tam stosownej wzmianki, sprawdźmy inne dokumenty, jak wydanie pozwolenia na budowę czy decyzja o warunkach zabudowy działki. Warto też po prostu przejść się do właściwego miejscowo zakładu energetycznego i usłyszeć argumentację związaną z obecnością takiego obiektu na naszej działce. Jeśli i to nic nie da, warto udać się do starostwa powiatowego właściwego miejscowo, gdyż ten właśnie organ posiada uprawnienia do badania kwestii zgodności sieci różnego rodzaju mediów przebiegających na danym terenie z dokumentacją posiadaną przez poszczególnych jej operatorów. Gdy i takie działania okażą się bezskuteczne, a jesteśmy zdeterminowani w swoich dążeniach, należy zgłosić się do sądu celem rozstrzygnięcia problemu – to będzie ostatnia instancja zdolna nam pomóc w tej kwestii.