Kto może wykupić mieszkanie komunalne

Kto może wykupić mieszkanie komunalne

W naszym kraju jest obecnie ponad jeden milion mieszkań tak zwanych komunalnych – chodzi o mieszkania, których właścicielem jest gmina lub miasto, a w których mieszkają osoby, których nie stać na kupienie sobie mieszkania na wolnym rynku. Umowa o najem takiego mieszkania jest podpisywana na czas nieokreślony, chyba że najemca życzy sobie inaczej. Od szeregu lat istnieje możliwość wykupu takiego mieszkania przez najemcę, i to czasami za niezwykle atrakcyjną cenę. Gminy bowiem w przeważającej mierze starają się wyprzedawać takie mieszkania, z dwojakich powodów: pozbywają się kłopotliwego czasem zarządzania nieruchomością, koniecznością remontów i tak dalej, a poza tym zyskują czysty pieniądz, bez praktycznie żadnej inwestycji. W niektórych gminach można wykupić takie mieszkania już za 10 procent ich wartości, przy czym to każda gmina ustala samodzielnie dane warunki wykupu. Koniecznym czynnikiem tego rodzaju rozwiązania jest fakt, iż osoba wynajmująca taki lokal mieszkalny ma umowę najmu na czas nieokreślony, poza tym nie może posiadać na własność żadnego innego lokalu mieszkalnego, w tym domu – nie powinna mieć też zaległości w opłacie czynszowej za dany lokal. Cena, jaka jest ustalona do wykupu mieszkania, zawiera w sobie wiele składników, obejmuje miedzy innymi wiek budynku, jego stan technicznym, staż najmu danego lokalu, oraz kwestie, czy wykupienie nastąpi gotówką w całości, czy też na raty.