Kto jest zobowiązany do utwardzenia drogi gruntowej

Kto jest zobowiązany do utwardzenia drogi gruntowej

Jeśli nasza nieruchomość znajduje się za miastem, a prowadzi do niej jedynie droga gruntowa i często mamy problem z dojazdem, z uwagi na przykład na rozmiękanie drogi, warto byłoby zastanowić się nad jej utwardzeniem. W takiej sytuacji obowiązek jej utwardzenia spoczywa na właścicielu danego odcinka drogi, czyli jest zależna od stanu prawnego posiadania tej drogi. Jeżeli okaże się, że właścicielem jest prywatna osoba bądź tez kilka osób, do których posesji droga prowadzi, gmina nie ma obowiązku partycypowania w kosztach utwardzenia takiej drogi. Należy to zrobić w prywatnym zakresie, po uprzednim zgłoszenia do właściwego urzędu o zamierzeniu przeprowadzenia tego rodzaju prac budowlanych. Dopiero w razie braku sprzeciwu ze strony urzędu, możemy zgromadzić ekipę i przystąpić do pracy. Jeśli z kolei właścicielem drogi jest gmina czy też miasto, na niej spoczywa ciężar utwardzenia drogi, jednak w tym celu muszą być w ustawie budżetowej na dany rok podjęte stosowne uchwały i zgromadzone środki na tego rodzaju inwestycję. Warto więc zadbać, by w roku poprzednim wszyscy mieszkańcy, których taka inwestycja dotyczy bezpośrednio, podpisali się pod projektem utwardzenia drogi, nie zaszkodzi tez poparcie takiej inicjatywy przez miejscowego radnego czy nawet posła lub senatora. Jednak zanim złożymy petycje o wykonanie utwardzenia naszej drogi, dokonajmy sprawdzenia, czy takie zamierzenie nie zostało już zaplanowane przez gminę na rok następny.