Kiedy trzeba dobudować

Kiedy trzeba dobudować

Nie każdy inwestor budowlany decyduje się na tworzenie nowego obiektu od podstaw. Zdarza się często tak, że dom, jako taki już istnieje, jednak pojawia się potrzeba podjęcia prac budowlanych w ramach już istniejącego domu. Dobudowa domu w dużej mierze przypomina standardowy proces budowy. Tu także potrzebny jest projekt oraz wybór odpowiedniej technologii, jeżeli dom dobudowywany jest w poziomie, to także koniecznie jest wykonanie fundamentów. Co więcej, próba dobudowania dodatkowego piętra oznacza konieczność sprawdzenia obecnych pod obiektem fundamentów, ponieważ dodatkowe obciążenie może spowodować osiadanie się gruntu, a tym samym zapadanie całego budynku. Aby uniknąć problemów tego typu i zapewnić sobie udaną inwestycję, koniecznie jest skonsultowanie każdego takiego przypadku ze specjalistą, który w rzeczowy i konstruktywny sposób dokona analizy sytuacji i przedstawi najlepsze możliwie do zastosowania rozwiązania. Koszt takiej inwestycji może być bardzo różny i w dużej mierze uzależniony od wielkości oraz prac, jakie muszą być podjęte w ramach dobudowy części domu. Czy jest to działanie opłacalne czy też nie, to już kwestia pozostawiona do indywidualnej decyzji samego inwestora. Nie zawsze dobudowa ma sens, ponieważ problemu, na przykład z wilgocią w starej części domu, mogą przenieść się na tę nowszą.