Jakie czynności wykonać po odziedziczeniu nieruchomości

Jakie czynności wykonać po odziedziczeniu nieruchomości

Jeszcze do niedawna w sytuacji, gdy otrzymaliśmy w spadku na przykład dom czy mieszkanie, należało bezwzględnie udać się do właściwego miejscowo sądu i założyć sprawę o stwierdzenie nabycia spadku. Obecnie, po ostatnio przeprowadzonej nowelizacji prawa, takie postępowanie nie jest konieczne. Jeśli okaże się, że wszyscy spadkobiercy są zgodni co do pozostawionego spadku i nie zgłaszają roszczeń, można taką sprawę – stwierdzenie nabycia spadku – sformalizować bezpośrednio u notariusza, co jest procedurą dużo szybszą do przeprowadzenia. Następnym krokiem podjętym przez spadkobiorcę jest powiadomienie urzędu skarbowego o otrzymanej w spadku nieruchomości i opłacenie należnego podatku, jeśli takowy akurat musimy zapłacić. Kolejny krok to złożenie odpowiedniego zgłoszenia w sądzie, celem ustanowienia wpisu w księdze wieczystej, co będzie formalnym potwierdzeniem, iż staliśmy się właścicielami danej nieruchomości. Te wszystkie kroki są konieczne, jeśli chcemy na przykład sprzedać nieruchomość lub na przykład mieć realny wpływ na zarządzanie nią. Bez tego nie będziemy w stanie załatwić tak prozaicznych spraw związanych z nieruchomością jak zgłoszenie do zakładu energetycznego lub założenie Internetu. Dlatego naprawdę nie warto zwlekać z załatwieniem wszystkich niezbędnych formalności związanych z odziedziczeniem domu czy mieszkania.