Jakie czynności należy wykonać przy dziedziczeniu nieruchomości

Jakie czynności należy wykonać przy dziedziczeniu nieruchomości

W sytuacji, kiedy staliśmy się spadkobiercami, a w skład pozostawionego majątku wchodzi jakakolwiek nieruchomość, musimy wykonać kilka określonych czynności, by stać się formalnym i faktycznym właścicielem tej nieruchomości. Pierwszym krokiem będzie sformalizowanie spadku, czyli potwierdzenie prawa do jego nabycia. Od niedawna w tej kwestii prawodawstwo zostało uproszczone, bowiem jeżeli jesteśmy jedyna osoba wskazana do dziedziczenia, nie trzeba zakładać w sądzie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, lecz można całą kwestię załatwić w czasie wizyty u notariusza. W ten sam sposób można postąpić, jeśli jest kilka osób dziedziczących, a nie ma żadnych kwestii spornych pomiędzy nimi co do sposobu dziedziczenia i podziału danej nieruchomości. Jeśli zaś nie ma zgody pomiędzy uczestnikami postępowania, niezbędne jest skierowanie sprawy na drogę rozstrzygnięcia sądowego. Kiedy już posiadamy stwierdzenie nabycia spadku, należy udać się do wydziału ewidencji gruntów starostwa powiatowego lub urzędu miejskiego, gdzie należy okazać posiadane dokumenty i na ich podstawie w ewidencji zostaną naniesione stosowne zmiany odnoście nowego władztwa nad daną nieruchomością. Pozostanie jeszcze stosowny wpis w księdze wieczystej odziedziczonej nieruchomości, w tym celu należy złożyć stosowny wniosek w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego, który obejmuje swoim zasięgiem miejsce położenia odziedziczonej nieruchomości.

[Głosów:1    Średnia:4/5]