Formalności budowa domu

Formalności budowa domu

Podjęcie decyzji o budowie własnego domu niesie ze sobą szereg konsekwencji. Zanim zostaną postawione fundamenty trzeba przebrnąć przez szereg procedur i formalności. Pierwszym krokiem jest wybór lokalizacji i zakup odpowiedniej działki, po wcześniejszym zapoznaniu się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Jeśli dany teren nie posiada planu zagospodarowania, to należy złożyć wniosek do Wydziału Architektury Urzędu Gminy o wydanie warunków zabudowy terenu. Następnie potrzebny będzie projekt domu, przygotowany przez uprawnioną do tego osobę bądź firmę. Kolejny etap dotyczy projektu technicznego, który określa miejsce i sposób przyłączenia mediów. Oprócz projektu budowlanego niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę są dokumenty formalno-prawne: mapa do celów projektowych, badania geologiczne (dzięki którym można dostosować fundamenty na działce), zapewnienia dostawy i odbioru mediów oraz zaświadczenia o dostępie działki do drogi publicznej. Kiedy już starostwo powiatowe wyda zgodę na budowę, decyzja ta uprawomocnia się po 14 dniach, a 7 dni przed rozpoczęciem robót należy zawiadomić o tym nadzór budowlany. Od daty zakupu działki najszybciej formalności można załatwić w terminie 17 tygodni. Jeśli cała procedura przebiegnie bez dodatkowych komplikacji, to nic już nie stoi na przeszkodzę, by rozpocząć budowę.

[Głosów:1    Średnia:5/5]