Kto i w jakich sytuacjach zleca kontrolę obiektu budowlanego

Kto i w jakich sytuacjach zleca kontrolę obiektu budowlanego

Zdarzają się sytuacje, że na jakimś obszarze naszego kraju mają miejsce niekorzystne zjawiska atmosferyczne, jak dla przykładu silne burze czy trąby powietrzne. Po przejściu tego rodzaju zjawisk istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że jakieś budowle mogły zostać uszkodzone, że na przykład ich konstrukcja została w jakimś stopniu naruszona. Kto w takim razie powinien być inicjatorem sprawdzenia danej nieruchomości, czy nie zagraża ona swoim mieszkańcom lub użytkownikom? W tego rodzaju sytuacjach, jak też we wszystkich innych przypadkach negatywnego oddziaływania różnego rodzaju czynników na budynek, jego właściciel albo też odpowiedzialny zarządca obowiązany jest do zlecenia kontroli takiego obiektu budowlanego, a kontrola powinna być przeprowadzona przez odpowiednich fachowców, dysponujących stosowną wiedzą i uprawnieniami w tym zakresie. Za taką kontrolę właśnie zarządca lub też właściciel budynku jest zobowiązany uiścić koszta, a każdorazowa kontrola powinna być wpisana do książki obiektu budowlanego. Z obowiązku posiadania takiej książki zwolnieni są właściciele domów jednorodzinnych oraz domków letniskowych. Obowiązkiem również właściciela budynku wielorodzinnego lub też zarządcy jest dopilnowanie, aby działania takie były podejmowane z określona częstotliwością, co ma zapewnić stały nadzór nad strukturą budowli – nieprzestrzeganie takiej procedury jest zagrożone konsekwencjami prawnymi.