Formalności i pozwolenia warunkujące rozpoczęcie budowy domu

Formalności i pozwolenia warunkujące rozpoczęcie budowy domu

Pierwsze kroki przy podjęciu decyzji o rozpoczęciu inwestycji budowlanej kierowane są najczęściej do odpowiednich biur i urzędów. Należy sprawdzić i zaplanować szereg działań, które umożliwią realizację budowy własnego domu. Pierwszą z nich jest zakup działki budowlanej. W zależności od lokalizacji taka czynność może trwać od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy. Podstawowym czynnikiem jest fakt posiadania planu zagospodarowania przestrzennego obszaru, na którym ma stanąć dom. Jeśli odpowiedni do tego urząd posiada takie dokumenty, następnie odbywają się przetargi bądź negocjacje z właścicielem gruntu. Należy sprawdzić status prawny danej działki, oraz fakt, czy dana inwestycja może na niej powstać. Geodeta wykonując swoją pracę jasno określa lokalizację budynku, która jest możliwa bądź też najbardziej optymalna. Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przyłączy mediów toruje drogę do rozpoczęcia prac. Wiele aktów prawnych z powodu wymogów formalnych musi zostać sporządzona u notariusza. Należą do nich akt kupna, wpis do księgi wieczystej czy inne umowy miedzy inwestorami. Droga formalności bardzo często odstrasza lub zniechęca osoby do budowy domu. Zwłaszcza jeśli grunty wymagają odrolnienia bądź też przebiegają w newralgicznym miejscu. W przypadku budowy domu na działce i według projektu przedstawionych przez dewelopera, klient jest zwolniony od samodzielnego załatwiania szeregu spraw. Jest to wersja wygodna, oszczędzająca czas i wysiłek. W przypadku planu zagospodarowania miast inwestor zwykle uzyskuje wskazania co do wysokości domu oraz jej dokładnej lokalizacji na posesji.