Czym jest służebność gruntowa

Czym jest służebność gruntowa

Służebność gruntowa jest pojęciem związanym z rynkiem nieruchomości – jest to inaczej mówiąc obciążenie, przypisane do konkretnej nieruchomości, na rzecz osoby lub podmiotu będącego właścicielem innej nieruchomości. Polega to de facto na ty, że właściciel danej nieruchomości, która jest obciążona służebnością gruntową, nie może dokonywać niektórych działań, które byłyby w sprzeczności z ustanowiona służebnością. Istotne jest, że tego rodzaju służebności nie można sprzedać, bez równoczesnej sprzedaży całej nieruchomości – każdy właściciel danej nieruchomości jest obowiązany do jej przestrzegania, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej. Przykładów można w kwestii służebności gruntowej podać wiele, do najbardziej popularnych należą: zagwarantowanie prawa do przejazdu, przejścia, korzystania ze studni czy z innego źródła wody, przepędzanie przez nieruchomość bydła, ograniczenia prawa zabudowy do określonej wysokości i wiele, wiele innych. Tego rodzaju służebność może być ustanowiona na kilka sposobów, może to być między innymi na drodze orzeczenia sądu, decyzji administracyjnej, zasiedzenia czy tez zawarcia stosownej umowy pomiędzy stronami. Jeżeli posiadamy na przykład działkę, a nie mamy zagwarantowanego dojazdu do niej, lub tez dojazd taki wiąże się z szczególnymi trudnościami, możemy wystąpić do sądu o ustanowienie służebności, polegającej na odpłatnym udostępnieniu nam drogi przez teren sąsiednich parceli.

[Głosów:1    Średnia:3/5]